De OSG bestaat uit een groep regelmatige bezoekers, kernleden en mensen die actief zijn in de organisatie. Zij staan allen vermeld in onze adressenlijst. Wilt u daar ook in opgenomen worden?

Geeft u dan uw gegevens door via onderstaand formulier. Na aanmelding wordt u in ons adresboek gezet en kunt u ook een wachtwoord ontvangen voor het interne gedeelte van de website.

Van harte welkom!