Verbinden-verbanden-verbonden
Over over-leven in een connected world

Dit wordt het jaarthema voor 2018-2019

Na ons het afgelopen seizoen met veel interesse verdiept te hebben in het thema Waarheid en Wijsheid, is het thema voor het nieuwe seizoen:
Verbinden-verbanden-verbonden – Over over-leven in een connected world

Volgens onderzoek behoren Nederlanders tot de gelukkigste mensen op deze aarde. Daarnaast wijzen tv-spots op de groeiende eenzaamheid: 1 op de 3 mensen voelt zich eenzaam. We leven in een almaar complexer wordende samenleving, met wereldwijde sociale netwerken die onderlinge communicatie makkelijker maken dan ooit.

Op welke wijze is de moderne mens verbonden met anderen? We liken elkaar op Facebook, maar voelen we ons dan echt met die ander verbonden? Was het vroeger beter? Voelen we ons verbonden met het vaderland? Speelt de geschiedenis daarin een rol? Mag deze daarin een rol spelen? En hoe zit het met de steeds kleiner wordende kerkgemeenschappen? Welke rol spelen zij of is hun rol uitgespeeld terwijl aan de andere kant religie boomingis. Hoe doen moslims dat in onze multiculturele samenleving? Wat kunnen we van hen leren? Verbindt kunst mensen met elkaar? Hoe dan?

Ook zijn we verbonden met ons voorgeslacht en met degenen die na ons komen. Welke rol spelen voorouders (aartsvader- en moeders) en ‘grote’ inspirerende mensen in ons dagelijks bestaan? In hoeverre voelen we ons verbonden met mensen uit andere sociale klassen, andere landen, andere culturen? Leven we in verbinding met hen of wordt de afstand juist groter?

Wat betekent het om te leven in een wereld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is?  Bij al deze vragen – en nog veel meer – willen we in het seizoen 2018 – 2019 stilstaan In onze diensten en, specifieker nog, in de Nesciolezingen. We beschouwen ‘Verbinden-verbanden-verbonden’ vanuit diverse vakgebieden zoals economie, theologie, journalistiek, milieukunde en filosofie.

We ‘beleven’ als het ware dit thema gedurende langere tijd met elkaar en onderzoeken gezamenlijk, op velerlei manieren, wat het ons te bieden heeft.