’Waarheid en Wijsheid’ 

Dit wordt het jaarthema voor 2017-2018

Na ons het afgelopen seizoen met veel interesse verdiept te hebben in het thema Angst en Vertrouwen, is het thema voor het nieuwe seizoen:

Waarheid en Wijsheid.

Wat is waarheid? Bestaat ‘de’ waarheid? Heeft niet elke culturele en religieuze groep zijn eigen waarheden en wijsheden? Hoe verhoudt de waarheid zich tot waarden?

Dagelijks lezen we in kranten en zien we op tv wat de gevolgen zijn van het claimen van de waarheid. Zo menen sommige deskundigen met het beroep op wetenschappelijk onderzoek dat er geen sprake is van een CO2-probleem; daar tegenover staan andere deskundigen met hun eigen achterban die eveneens op basis van wetenschappelijk onderzoek precies het tegenovergestelde beweren. Zij claimen een onherstelbare klimaatverandering met alle gevolgen voor de mensheid en al wat op de aarde leeft. Wat is de waarheid en wat is wijsheid?
Ook op het terrein van de economie speelt dit zich af. De ene deskundige stelt dat we moeten investeren door overheidsgeld in de economie te pompen terwijl een ander claimt dat we juist moeten bezuinigen op overheidsuitgaven. Wat is de waarheid en wat is wijsheid?
Op het terrein van religie hebben de verschillende waarheidsclaims verstrekkende gevolgen. Op basis van een religieuze overtuiging wordt een heilige oorlog gevoerd. Op basis van diezelfde overtuiging wordt deze veroordeeld en wordt opgeroepen tot vrede. Wat is de waarheid en wat is wijsheid?
Een extra complicerende factor bij het zoeken naar de waarheid zijn de zogenaamde ‘alternative facts’. Het Parool van 23 januari schrijft in dit verband dat in het Amerika van Trump de waarheid verdwijnt achter de horizon.

In deze serie lezingen en diensten gaan we in op waarheden en wijsheden vanuit diverse vakgebieden zoals economie, theologie, journalistiek, milieukunde en filosofie.

Lezingenserie Nescio
De inspiratie voor het thema van deze lezingenserie komt enerzijds van de bundel ‘Tussen waarheid en wijsheid’ van Manuela Kalsky en André van der Braak waarin de gespannen verhouding tussen de waarheidsclaims van verschillende religies in een multiculturele en multireligieuze wereld worden geduid. Lees hier een recensie.
Anderzijds is de opkomst van nepnieuws een actuele aanleiding. Tijdens de presidentiële verkiezingen, en ook daarna, betichtte Donald Trump de media veelvuldig van de verspreiding van nepnieuws en leugens. In Rusland blijkt de groep Trollen van Poetin, een paar honderd Russen, elke ochtend nepnieuws te schrijven en te verspreiden om chaos en wantrouwen te veroorzaken in de Westerse media. Bekijk hier een reportage van Brandpunt.

We ‘beleven’ als het ware dit thema gedurende langere tijd met elkaar en onderzoeken gezamenlijk, op velerlei manieren, wat het ons te bieden heeft.