Jaarthema 2020-2021: Identiteit: wij – zij?

Wij leven in een tijd waarin er veel verhitte discussies plaats vinden over wat onze identiteit is of zou (moeten) zijn. Maar dat begrip laat zich niet op een eenvoudige manier definiëren. We zijn méér dan vrouw, man, zwart, wit, lesbisch of hetero. Dit hokjes-denken verschraalt en ‘verhardt’ onze samenleving.

We doen dat op verschillende gebieden, vanuit: onze religie, ons land van herkomst, onze huidskleur, onze etniciteit en de klasse en de cultuur waarin we zijn geboren. Er zijn dus allerlei mythes die ons denken bepalen, zoals bijvoorbeeld de mythe van het eurocentrisme, de betekenis die we toekennen aan onze huidskleur, de ontstaans-geschiedenis van de christelijke cultuur, etc.

Zoals de titel van het recente boek van Kwame Anthony Appiahs luidt De leugens die ons verbinden zijn het vaak inderdaad ‘leugens’ of wel generalisaties die ons verbinden, maar ons vooral ook verdelen. Het wordt tijd dat wij aan deze mythes ontsnappen om zo weer open mensen  te worden, voor onszelf en voor de ander. 

Appiah is een Ghanees-Amerikaans filosoof en schrijver, die bekend is geworden door zijn denkbeelden over het begrip identiteit, waarbij hij uitgaat van de fundamentele gelijkheid van alle mensen op deze aarde, ongeacht hun ras of andere vormen van identiteit.

Foto Nadine Shaabana
Foto Nadine Shaabana