Volgende Nesciolezing:

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Naast de twee liturgische vieringen op de 2e en 4e zondag van de maand is er elke 3e zondag een Nesciobijeenkomst in het sfeervolle Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk in Kortenhoef.
Het inspirerende programma van meestal ca. 1,5 uur is samengesteld uit lezingen door zeer verschillende ter zake kundige sprekers omlijst door muziek verzorgd door professionele musici. Elk jaar wordt er in nauw overleg met de VU-vereniging een jaarthema gekozen en worden sprekers benaderd die het jaarthema belichten vanuit hun expertise en verschillende achtergronden, religieus, economisch, filosofisch, maatschappelijk, cultureel, kunstzinnig en een link leggen naar de actualiteit. 
Op de website van de VU is uitgebreide informatie te vinden over VU-vereniging

Het jaarthema voor 2020-2021 is Identiteit, zij versus wij

Eerdere jaarthema’s waren o.a. Lichaam en geest, Waarheid en wijsheid, Twijfel en keuze. Waar mogelijk wordt de muziekkeuze afgestemd op het jaarthema en onderwerp van de lezing. Zo ontstaat er een boeiende eenheid.

Deze bijeenkomsten staan open voor leden en niet-leden van de OSG. Voor de bekostiging van de sprekers en musici vragen wij een entreeprijs van 10 euro p.p. Dit is incl. een kopje koffie of thee voor en na de bijeenkomst waar ruimschoots de gelegenheid wordt geboden om met elkaar en de spreker van gedachten te wisselen.

Nescio als inspiratiebron:

Nescio is het pseudoniem voor Jan Hendrik Frederik Gröhnloh (Amsterdam 1882 – Hilversum 1961), een Nederlandse schrijver van neoromantische verhalen in een deels op Multatuli geïnspireerde stijl. Zijn bekendste werken zijn de drie novellen De uitvreter, Titaantjes en Dichtertje. Het pseudoniem Nescio betekent in het Latijn “ik weet het niet”. Nescio verkeerde vaak in de prachtige natuur rond Kortenhoef waarvan meerdere passages getuigen in zijn Natuurdagboek, 1996. De lezingencyclus van de OSG  is naar hem genoemd vanwege dat Natuurdagboek, maar ook vanwege zijn pseudoniem “Ik weet het niet”. Dat spreekt ons aan, want wat weten wij nu eigenlijk écht van het leven, het geloof, de samenleving? Door middel van de lezingen hopen we ons inzicht en kennis te vergroten en ons blikveld te verruimen. Met dit gedachtegoed voelen we ons verbonden en dat geldt ook onze partner, de VU-vereniging.

Donderdag en Vrijdag – Kortenhoef 

Twee ochtenden die in mijn herinnering zijn samengegroeid tot een wonder. Ik zie alles telkens nog voor me. Volmaakte nazomer, wolkenloos, de eerste ochtend wat wind, de tweede een bijna stille plas. Kortenhoef-Loenersloot. Je kunt er voor mij Zwitserland en Italië en Tirol; voor in ruil krijgen en een gulden toe.” (Natuurdagboek 26 en 27 augustus 1954) 

In Kortenhoef voor het Raadhuis en zitten zonnen. De toren en de groene glazen van de kerk, de 2 beuken met licht op de takken, het sjirpende vogeltje. Terug: weer de vallei van Kortenhoef, linksaf tussen de plassen met witte koppen naar Loenen.” (Natuurdagboek 15 april 1955)

Arte Duo

Toegang € 10,- inclusief koffie/thee. Start 16.30 uur – einde 18.00 uur.