Meenthof 9-7-16-2
Op 9 juli stond Pioniersgroep PioWij op de Meenthof, met tent en koffie en thee. Zo raakten we in prettig gesprek met voorbijgangers.

De Protestantse Gemeente De Graankorrel in ’s-Graveland en de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef hebben begin vorig jaar besloten om gezamenlijk op weg te gaan naar het creëren van een zogeheten pioniersplek, met begeleiding van de PKN.

Dit is niet iets dat er van de ene op de andere dag kan zijn. Kenmerk van het pionieren is dat je, als initiatiefnemers, je oren heel goed te luisteren legt bij de mensen uit lokale gemeenschappen. Waar is behoefte aan, op welke manier zouden we met een pioniersplek een bijdrage kunnen zijn aan een opbouwende vorm van samenleven?

De leden van onze pioniersgroep, kortweg PioWij genoemd, hebben vele mensen gesproken. Samen met Martijn Vellekoop van de PKN is het pioniersplan verder uitgewerkt. Zodat een ieder weet waar we voor staan en wat van ons te verwachten valt.

De insteek is: we richten ons op mensen die, om wat voor reden ook, in een isolement zijn komen te zitten, of daarop af stevenen. Isolement kan betekenen: niet meer echt meedoen in de maatschappij, je eenzaam voelen, geen zin meer zien in het leven en je steeds meer terugtrekken in de eigen beschutting.

Vaak is het zo dat mensen in die situatie komen door verlieservaringen, bv van werk, van een relatie, van een goede woning, van het eigen vaderland. Rouwverwerking is een proces, waar men met hulp, of op eigen kracht doorheen gaat. Maar na die eerste verwerking? Dan zit je daar tussen de brokken van je bestaan. Hoe weer iets op te bouwen dat je voldoening kan geven? Met wie en met welke insteek?

We hopen met onze activiteiten een ankerpunt te zijn om ook dat proces te ondersteunen. We zien uit naar de bijeenkomsten en zijn vooral benieuwd naar een variatie van mensen die hier iets hoopt te kunnen halen aan contact, bezigheid, gezelligheid, verdieping. Uw aanwezigheid voegt ook toe aan anderen.

We houden u op de hoogte via deze website, blijf hier vooral regelmatig op kijken. Of meld u aan voor de nieuwsbrief. U kunt ook verder kijken op de website van Pioniersgroep Wijdemeren.

Lees ook de brochure van de PKN over pionieren.