Privacy Waarborg in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Uw privacy is gewaarborgd

De door u ingevulde gegevens worden opgeslagen in ons archief en kunnen dienen voor contactmogelijkheden in de toekomst. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van het ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van het ‘Recht op correctie’?

Neem dan s.v.p. contact op met de scriba van de Kerkenraad.