Wat is het profiel van deze hervormde deelgemeente?

Zoals in de naam van de streekgemeente al staat vermeld, willen wij een oecumenische gemeente zijn, lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Een gemeente, die leden van allerlei kerkelijke gezindten – uit een ruim gebied rondom Kortenhoef – een plek wil bieden om op hun eigen wijze het geloof te beleven. Een gemeente, waarin ’vogels van diverse pluimage’ zich thuis voelen. Binnen deze gemeente willen de leden zich op grond van de Bijbel en het christelijk erfgoed telkens opnieuw laten inspireren voor hun taak in de wereld.

OSG Nieuwjaar-6148

In en naast de diensten willen de leden, dat er ruimte is voor verschillende kunstvormen als component om deze diensten vorm te geven. Te denken valt daarbij aan muziek, poëzie, literatuur en beeldende kunsten.

De invalshoek tijdens deze diensten kent een duidelijk filosofisch literaire interesse. De voorkeur gaat daarbij uit naar een thematische aanpak van de diensten, waarbij er een gedegen exegese van de gelezen tekst(en) wordt gegeven. De gemeenteleden kiezen voor een actieve rol in de diensten: o.a. door het samen zingen als een wezenlijk onderdeel, maar ook door het verzorgen van de bijbellezingen en/of andere onderdelen van de liturgie.

Drie keer per maand, meestal de tweede, derde en vierde zondag komt de gemeente van de OSG bijeen in het kerkje in Kortenhoef. Tweemaal voor de liturgische viering en een keer – meestal op de derde zondag van de maand – voor een zogenaamde Nesciolezing, genoemd naar de schrijver die een bijzondere band met Kortenhoef had. Deze lezingen gaan over kunst, cultuur, filosofie of religie in relatie tot de alledaagse werkelijkheid. Rondom deze lezing is er een concert van één of meerdere musici.

De OSG is een zelfstandige gemeente met enkele ’eigen’ part-time voorgangers. Bovenal hechten de leden grote waarde aan het respectvol omgaan met elkaar.

Meestal werken we aan de hand van een jaarthema waaraan in de diensten en de Nesciolezingen aandacht wordt besteed. De afgelopen jaren kwamen o.a. de thema’s ’ Het kwaad’, ’De tijd’, ’Rituelen in tijden van verandering’, ’Eeuwig leven’, ’Verwondering’, ’Niet bij geld alleen ’, ’ Verantwoordelijkheid’, ’Authenticiteit’ en ’Ruimte en regels’ aan de orde.

Naast het woord en de muziek zoeken we naar verbindingen met de kunst en de eigen creativiteit. Jaarlijks worden er enkele excursies georganiseerd die met het thema samenhangen. Zo bezochten we in het kader van ’Het kwaad’ het Felix Nussbaumhaus in Osnabrück en de tentoonstelling in het Tropenmuseum over dit onderwerp. Ook wordt er soms een film bezocht.

Er zijn gemeenteleden actief in het grenshospitium, in de diaconie en in overlegsituaties met andere kerken in de omgeving.

Onze taak in de wereld blijft een belangrijk oriëntatiepunt.

Voor een fotografische indruk, klik op OSG in Beeld.