Welkom bij de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef

Sinds 1981 biedt het tussen plassen en rietkragen gelegen laat-Middeleeuwse kerkje aan de Kortenhoefsedijk onderdak aan de Oecumenische Streekgemeente (OSG) Kortenhoef. Er is in de OSG ruimte voor het raakvlak van religie en cultuur. Dat uit zich ondermeer in de keuze van een jaarthema, dit jaar is dat Lichaam en Geest, gescheiden, onderscheiden, één.

Lees hier meer over het jaarthema.

Dit thema komt aan de orde in de kerkdiensten en in lezingen waarbij het onderwerp vanuit het oogpunt van de kunstgeschiedenis, de literatuur, de natuurwetenschap, de muziek en de religie benaderd wordt.

De OSG wordt gevormd door een gevarieerde groep mensen, die gedurende lange jaren bijeenkomt in het veel geschilderde en beschreven Oude Kerkje van Kortenhoef. Door de informatie op onze website hopen we u nieuwsgierig te maken naar hetgeen er in Kortenhoef allemaal gebeurt. We hopen dat u na het lezen onze pagina’s ook eens een kerkdienst of een Nesciolezing met omlijstend concert wilt bijwonen.

Namens de Kerkenraad:

Tineke Hafkamp-Schouten, voorzitter.

Cover OSG-8821_T

Voor het activiteitenoverzicht, ga naar AGENDA

Voor een foto-impressie, ga naar OSG in Beeld